Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Park Handlowy Kwadrat S.A. ze spółką BIAZET S.A.

Zarząd Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy spółki o zamiarze połączenia się Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok,… Czytaj dalej Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Park Handlowy Kwadrat S.A. ze spółką BIAZET S.A.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kawadrat S.A.

Zarząd Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453625, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 października 2023 roku,… Czytaj dalej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kawadrat S.A.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Akcjonariat

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Park Handlowy Kwadrat S.A. ze spółką BIAZET S.A.

Zarząd Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy spółki o zamiarze połączenia się Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok,… Czytaj dalej

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Park Handlowy Kwadrat S.A. ze spółką BIAZET S.A.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Akcjonariat

Połączenie spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.

W związku z zamiarem połączenia spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A., w dniu 29 grudnia 2022 roku Zarządy obu spółek pisemnie uzgodniły Plan połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. Wobec pisemnego uzgodnienia przedmiotowego Planu połączenia między BIAZET S.A. (spółką przejmującą) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółką przejmowaną), zgodnie z art. 500… Czytaj dalej

Połączenie spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Akcjonariat