Aktualności

[2022-12-31]

Połączenie spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.

 
W związku z zamiarem połączenia spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A., w dniu 29 grudnia 2022 roku Zarządy obu spółek pisemnie uzgodniły Plan połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. Wobec pisemnego uzgodnienia przedmiotowego Planu połączenia między BIAZET S.A. (spółką przejmującą) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółką przejmowaną), zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, BIAZET S.A. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości przedmiotowy Plan połączenia wraz z załącznikami.

 

Plan połączenia spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.
 


1. Załącznik nr 1 do Planu połączenia
2. Załącznik nr 2 do Planu połączenia
3. Załącznik nr 3 do Planu połączenia
4. Załącznik nr 4 do Planu połączenia
5. Załącznik nr 5 do Planu połączenia
6. Załącznik nr 6 do Planu połączenia
7. Załącznik nr 7 do Planu połączenia